eEconomija

Projekt zadruge za etično financiranje s partnerskom organizacijom Zelenom mrežom aktivističkih grupa

Zadruga za etično financiranje zajedno s partnerskom organizacijom Zelenom mrežom aktivističkih grupa od listopada 2020. godine do 1. svibnja 2022. godine provodi projekt “eECONOMIJA” koji je sufinanciran putem Europske unije i Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Jedan od osnovnih ciljeva OPULJP-a je doprinos rastu zapošljavanja, dok su kroz poziv ‘’Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” financirane aktivnosti kojima je cilj razvoj postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika u vidu jačanja njihovih kapaciteta, održivosti i konkurentnosti s posebnim naglaskom na poticanje zapošljavanja.

Ključni cijevi projekta

Slijedom navedenog, projekt eEconomija ima sljedeće ključne ciljeve:

Osposobljavanje stručnjaka za pokretanje usluge mjerenja i praćenje društvenog utjecaja poduzeća te izrade nefinancijskih izvještaja putem postojeće metodologije Economy for the Common Good (ECG)

Stvaranje mreže ECG konzultanata putem koje će Zadruga djelovati na tržištu

Provođenje kampanje promidžbe i informiranja javnosti o važnosti mjerenja društvenog utjecaja te edukacije potrošača o načinu prepoznavanja društvenih poduzetnika