ECG metodologija i nefinancijsko izvještavanje

O Ekonomiji za opće dobro

Ekonomija za opće dobro (eng. Economy for the Common Good – ECG) je ekonomski model kojem je primarni cilj i svrha stvaranje općeg dobra, odnosno dobrog života za sve na zdravome planetu. Koristi se kao sveobuhvatan okvir za procjenu doprinosa organizacije/poduzeća općem dobru, odnosno utjecaja poduzeća na društvo i okoliš. ECG je globalni pokret koji je nastao u Austriji 2010. godine i ubrzo se proširio na zemlje Europe, te u ovom trenutku ima aktivne grupe i u Africi, Južnoj Americi, Sjevernoj Americi i Aziji. U središtu ovog koncepta jest ideja da je poslovanje temeljeno na vrijednostima posvećeno:

  • ljudskom dostojanstvu
  • solidarnosti i društvenoj pravdi
  • održivosti okoliša
  • transparentnosti i suodlučivanju

Kako ECG mijenja našu ekonomiju

  • trajni, održivi proizvodi sve su više prihvaćeni u regiji se zadržava više dodane vrijednosti
  • stvaraju se dobri i značajni poslovi temeljeni na etičnosti
  • poslovne interakcije ponovno postaju više orijentirane na ljude
  • razvijaju se potencijali za značajne okolišne i klimatske politike