Društveno poduzetništvo

Europska komisija je u svojoj „Inicijativi za društveno poslovanje“ (Social Business Initiative) pojmovno definirala koncept društvenog poduzetnika:

  • 1. društveni poduzetnik se određuje kao nositelj poduzetničke aktivnosti kojem je primarni cilj društveni utjecaj, a ne generiranje dobiti za vlasnike ili dioničare;
  • 2. društveni poduzetnik djeluje na način da proizvodi robu ili pruža usluge na tržištu na poduzetnički i inovativan način te koristi ostvarenu dobit za ispunjavanje društvenih ciljeva;
  • 3. način upravljanja poduzetničkim subjektom je otvorenog tipa te uključuje zaposlenike, korisnike i ostale dionike na koje utječe gospodarska aktivnost poduzetnika.

– “Društvena poduzeća kombiniraju društvene ciljeve s poduzetničkim duhom. Te se organizacije usredotočuju na postizanje širih društvenih, ekoloških ili ciljeva zajednice. Europska komisija ima za cilj stvoriti povoljno financijsko, administrativno i pravno okruženje za ta poduzeća kako bi mogla raditi ravnopravno s drugim vrstama poduzeća u istom sektoru. Inicijativa društvenog poslovanja, pokrenuta 2011. godine, identificirala je akcije za stvaranje stvarne promjene i poboljšanje situacije na terenu za socijalna poduzeća.” Europska Komisija