O projektu

Zadruga za etično financiranje zajedno s partnerskom organizacijom Zelenom mrežom aktivističkih grupa od listopada 2020. godine do 1. svibnja 2022. godine provodi projekt “eECONOMIJA” koji je sufinanciran putem Europske unije i Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Jedan od osnovnih ciljeva OPULJP-a je doprinos rastu zapošljavanja, dok su kroz poziv ‘’Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” financirane aktivnosti kojima je cilj razvoj postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika u vidu jačanja njihovih kapaciteta, održivosti i konkurentnosti s posebnim naglaskom na poticanje zapošljavanja.

Slijedom navedenog, projekt eEconomija ima sljedeće ključne ciljeve:

  • osposobljavanje stručnjaka za pokretanje usluge mjerenja i praćenje društvenog utjecaja poduzeća te izrade nefinancijskih izvještaja putem postojeće metodologije Economy for the Common Good (ECG)
  • stvaranje mreže ECG konzultanata putem koje će Zadruga djelovati na tržištu
  • provođenje kampanje promidžbe i informiranja javnosti o važnosti mjerenja društvenog utjecaja te edukacije potrošača o načinu prepoznavanja društvenih poduzetnika

Osnovne informacije

Ukupna vrijednost projekta eECONOMIJA: 862,841.48 kuna.

Trajanje projekta: od listopada 2020. do 1. svibnja 2022.

Projekt se provodi uz financijsku podršku Europske unije (u iznosu 733,415.26 kuna sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda) i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (u iznosu od 129,426.22 kuna). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.